„Jeśli miałbym osiem godzin aby ściąć drzewo, poświęciłbym sześć z nich na ostrzenie mojego topora.”
                                                                                                                                                     Abraham Lincoln

Czym są szkolenia?

Szkolenia to jeden z elementów wpływających na rozwój pracowników obok bieżącej informacji zwrotnej, mentoringu i coachingu. Mają wpływ wiedzę, umiejętności i zaangażowanie w codzienną pracę.

Co zyskasz szkoląc siebie i swoich pracowników?

  • Dobrze przeprowadzone szkolenia, poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb, skutecznie oddziałują na trzy w/w wymienione obszary. Dostarczają potrzebną wiedzę, wzmacniają umiejętności i zmieniają postawy ludzi.
  • Szkolenia prowadzone przeze mnie są początkiem, impulsem do czegoś nowego. We współpracy z menadżerami i przy zaangażowaniu uczestników, dokonujemy trwałych zmian zwiększających efektywność działania poszczególnych pracowników jak i całych zespołów.
  • W kręgu mojego szczególnego zainteresowania jest to co dzieje się po odbytym szkoleniu.
  • Wspieram proces wdrożenia tego wszystkiego co działo się na sali szkoleniowej do codziennego życia.
  • Zależy mi szczególnie na wypracowaniu w uczestnikach nawyku dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Zakres usług:

  • Szkolenia otwarte dla każdego. Informacje o takich projektach przekazuje na bieżąco na stronie.
  • Szkolenia zamknięte na zlecenie firm, stowarzyszeń, organizacji.
  • Poniżej zamieszczam główne obszary, w których osobiście się rozwijam i dziele się swoją wiedzą i referencje moich klientów.

Opinie i referencje klientów:

Kliknij aby dowiedzieć się więcej